Інформаційне повідомлення про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації Виноградівської міської ради – Виноградівська міська рада Закарпатської області

Інформаційне повідомлення про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації Виноградівської міської ради

Додаток до Розпорядження міського голови  №256 від 03.11.2023 р.

КОД,  присвоєний об’єкту приватизації під час публікації в електронній торговій системі:  RAS001-UA-20231009-67094.

  1. Інформація про об’єкт приватизації:

Місцезнаходження об’єкта: 90300, Закарпатська область Берегівський район місто Виноградів  вулиця  Героїв Маріуполя ,105А.

 Найменування об’єкта:

Будівля гаражу,  будівля свинарника за адресою: Закарпатська область Берегівський район  місто Виноградів вулиця Героїв Маріуполя  (Герцена)  105А, загальною площею 871,1 кв.м.

       Опис об’єкта: Об’єкт приватизації розміщений на окремій земельній ділянці,   на околиці міста Виноградів. Будівлі нежитлові,   потребують капітального ремонту. Будівлі значний час не використовувалися, в незадовільному стані.  Фундаменти –  бутобетонні, стіни –цегляні, підлога –  бетонна, перекриття – залізобетонні плити, покрівля даху –   шифер.

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно: реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 2678841921020 від 03.01.2023  за № 489287047.

Інформація про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації: (місцезнаходження, кадастровий номер (за наявності), площу, цільове призначення земельної ділянки, тощо):  земельна ділянка за адресою: місто Виноградів, вулиця Героїв Маріуполя (Герцена) 105А, площею 07500 га з кадастровим номером: 2121210100:07:007:0526  з цільовим призначенням: для іншого сільськогосподарського призначення (01.13).

Інформація про договори оренди об’єкта: вільний.

Балансоутримувач: Виноградівська міська рада Закарпатської     області

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 04053677

        Адреса балансоутримувача: 90300, Закарпатська область,Берегівський район, місто Виноградів, площа Миру,5

       Телефон балансоутримувача:  – +380314321853

Електронна адреса: meriya1@vin-rada.gov.uat

Дані про об’єкт:

Фотографічне зображення та технічна документація об’єкта додаються.

  1. Інформація про аукціон:

 Спосіб проведення аукціону: аукціон  без умов.

 Дата та час проведення аукціону:  07 грудня 2023 року, аукціон в електронній формі буде проведено: у визначений час електронною торговою системою автоматично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжок часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

          Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів.

Фізичними та юридичними особами, які бажають взяти участь в електронному аукціоні, до заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації подаються такі документи:

1) для потенційних покупців – фізичних осіб – громадян України – копія паспорта громадянина України;

2) для іноземних громадян – копія документа, що посвідчує особу;

3) для потенційних покупців – юридичних осіб:

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України – для юридичних осіб – резидентів;

документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, – для юридичних осіб – нерезидентів;

інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

остання річна або квартальна фінансова звітність;

4) документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 20 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (надалі – Закон).

У разі, якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

  1. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

 Аукціон проводиться відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», згідно із Порядком проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432.

            Покупець об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

            Стартова ціна об’єкта малої приватизації встановлюється  аукціонною на рівні балансової вартості об’єкта малої приватизації.

            – для продажу на аукціоні без умов:  57262,00 (п’ятдесят сім тисяч двісті шістдесят дві грн ) грн. без урахування ПДВ;

– для продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни: 28631,00 ( двадцять вісім тисяч шістсот тридцять одна грн ) грн.  без урахування  ПДВ;

– для продажу на аукціоні за методом покрокового зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни: 28631,00 ( двадцять вісім тисяч шістсот тридцять одна грн ) грн.  без урахування  ПДВ.

Розмір гарантійного внеску для кожного із способів:

           – для продажу на аукціоні з умовами: 11452,40 (одинадцять тисяч чотириста п’ятдесят дві грн 40 коп )  грн без урахування  ПДВ;

– для продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни: 5726,20 (п’ять тисяч сімсот двадцять шість грн 20 коп )  грн без урахування  ПДВ;

– для продажу на аукціоні за методом покрокового зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни: 5726,20 (п’ять тисяч сімсот двадцять шість грн 20 коп )  грн без урахування  ПДВ.

Для об’єкта приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулися, у випадках передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону, розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

50% стартової ціни;

30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

Розмір реєстраційного внеску – 1340,00 грн.

 У разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь в аукціоні від одного покупця, аукціон визнається таким, що не відбувся, а орган приватизації приймає рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на електронному  аукціоні, не продано, проводиться повторний електронний аукціон із зниженням стартової ціни на 50 відсотків;

Якщо повторний електронний аукціон зі зниженням стартової ціни визнається таким, що не відбувся, у разі якщо для участі у такому аукціоні подано заяву на участь від одного покупця, то об’єкт підлягає продажу  шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни, з урахуванням зниження стартової ціни на 50 відсотків;

У разі, якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно ст. 22 Закону  на 50 відсотків.

Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не менш ніж як одного учасника аукціону.

Даний об’єкт приватизації підлягає продажу для господарських потреб, здійснення підприємницької та інших видів діяльності.

Покупець бере на себе витрати пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі – продажу об’єкта приватизації.

Право власності або користування на земельну ділянку під об’єктом нерухомого майна набувається покупцем за окремо укладеними договорами.

4.Додаткова інформація

Найменування організатора аукціону: відділ комунального майна територіальної громади Виноградівської міської ради.

 Адреса організатора аукціону: Закарпатська область, Берегівський район, місто Виноградів, площа Миру 5

Контактна особа: Петрашко Алла Іванівна, тел. 0971396550.

Час та місце ознайомлення з об’єктом: ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування у робочі дні, попередньо узгодивши з представником організатора аукціону годину огляду об’єкта за телефоном:   0971396550  з 10.00 до 15.00 у робочі дні.

Засоби платежу:

Для     участі   в     аукціоні з   продажу   об’єкта   малої   приватизації   гарантійний  та

реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Посилання на перелік авторизованих майданчиків та їх рахунки, відкриті для оплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

         Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

            На казначейські рахунки в національній валюті за такими реквізитами:

  Одержувач:  відділ комунального майна територіальної громади Виноградівської міської ради Закарпатської     області

рахунок UA848201720355159003012111298

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ

Код за ЄДРПОУ  : 43950737

 Призначення платежу:  реєстраційний внесок, гарантійний внесок.

         Покупець (переможець аукціону), який  підписав протокол про результати електронного аукціону, сплачує ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 20 робочих днів   з дня формування протоколу про результати електронного аукціону на рахунок організатора аукціону:

 Одержувач:  відділ комунального майна територіальної громади Виноградівської міської ради Закарпатської     області

рахунок UA848201720355159003012111298

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ

Код за ЄДРПОУ  : 43950737

Призначення платежу: кошти від відчуження майна,  що перебуває у комунальній власності, код платежу – 31030000.

Договір купівлі-продажу об’єкта приватизації укладається між відділом комунального майна територіальної громади та переможцем електронного аукціону після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації та протягом 25 робочих днів – для об’єктів малої приватизації,   з дня формування протоколу про результати електронного аукціону.

Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта.

Покупці, які мають право брати участь у приватизації згідно із Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна», вправі використовувати для придбання об’єктів приватизації     власні і позичені кошти.

У разі придбання об’єкта приватизації за рахунок залучених коштів покупець повинен також подати інформацію про відповідного кредитора, а також документальне підтвердження, що такий кредитор погоджується надати відповідний обсяг фінансування у разі, коли такого учасника буде обрано переможцем аукціону. Кредитором не може бути особа, яка не може бути покупцем відповідно до статті 8  Закону.

Покупці – нерезиденти України набувають у власність майно, що приватизується, у процесі приватизації з оплатою його ціни у національній валюті або у вільноконвертованій валюті.

  1. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:

Рішення сесії Виноградівської міської  ради  № 1687   від 28.09.2023 р. «Про доповнення  переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні»,   розпорядження міського голови від 20.10.2023  р. № 243  «Про утворення аукціонної комісії та приватизацію об’єкта комунальної власності шляхом продажу на аукціоні».

Період між аукціонами:

           – аукціон – аукціон із зниженням стартової ціни: 4 (чотири) робочі дні;

           – аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 4 (чотири) робочі дні.

          Крок аукціону для кожного із способів продажу:

          – продаж на аукціоні без умов –  572,62 грн. (без ПДВ);

          – продаж на аукціоні із зниженням стартової ціни – 286,31 грн. (без ПДВ);

          – продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 286,31 грн. (без ПДВ).

          Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій, становить – 5 кроків.

         Аукціон буде проведений в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

 https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Виноградівська міська рада