Головне меню

Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

– Розведення багать у лісі (крім тих, що пов’язані з технологічними  вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях).

– Заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що використовуються для лісогосподарської мети.

– Відвідування  населенням хвойних насаджень  при 5-му класі пожежної небезпеки  (надзвичайна  небезпека) за умовами погоди.

–  Палити, кидати у лісі непогашені сірники, недопалки, витрушувати з люльок гарячий попіл, крім місць, що обладнані для цієї мети.

– Залишати у непередбачених для цього місцях лісу обмащене, просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я тощо.

–  Заправляти  пальним у лісі паливні баки під час роботи двигуна.

– Експлуатувати  машини та інші механізми з несправною паливною та іскрогасною системою.

–  Палити або користуватися відкритим вогнем під час проведення робіт з паливно-мастильними матеріалами (переливання пального, заправлення двигунів тощо).

Підприємствам, установам, організаціям (незалежно від виду їх діяльності, форм власності) та громадянам забороняється:

– Розміщувати  ближче  ніж  за 100 м. від стіни хвойного лісу, 50м – мішаного, 20м – листяного склади паливно-мастильних та інших горючих матеріалів, автозаправні станції та вогненебезпечні виробництва, смітники, житлові і виробничі приміщення(відповідно до протипожежних вимог ДБН Б.2.4-1-94, ДБН 360-92* тощо).

– У випадку існуючого ближчого за відстанню розміщення названих об’єктів від стіни лісу здійснювати додаткове протипожежне облаштування цих об’єктів.

– Випалювати  траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу (у тому числі проводити сільськогосподарські пали).

– Залишати під час будівництва доріг, газопроводів, нафтопроводів, мереж електропередачі, зв’язку, радіофікації, інших комунікацій та об’єктів деревні залишки і горючі матеріали.

– Звалювати  та спалювати у лісових насадженнях сміття, будівельні залишки, побутові та горючі відходи тощо.

– Здійснювати у лісі без узгодження з постійними лісокористувачами роботи з використанням вибухових та інших горючих речовин.

Також, відповідно до статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення випалювання стерні,  луків,  пасовищ,  ділянок  із  степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю,  рослинності або її залишків та опалого листя у смугах відводу автомобільних  доріг  і залізниць,  у  парках,  інших  зелених  насадженнях  та  газонів у населених пунктах без дозволу органів державного контролю у галузі охорони  навколишнього природного середовища або з порушенням умов такого дозволу, а так само невжиття особою, яка одержала дозвіл на випалювання  зазначеної  рослинності  або  її  залишків та опалого листя, заходів щодо своєчасного їх гасіння – тягне за собою адміністративну відповідальність.

Архіви
Урядові сайти